Klasa IV

Filmy ostatnich katechez

30 maja 2012r.

Zadanie dodatkowe dla klasy IV!
Czas na oddanie prac mija 6 czerwca. Szczegóły w pliku poniżej.klasa IV.doc
Dokument Microsoft Word [941.5 KB]

Mojżesz - temat 47

Katecheza 46 - Jakub i Józef

Katecheza 39 - Noe, człowiek sprawiedliwy

Replika Arki Noego, /foto: thescuttlefish.com

Katecheza 33: Abraham

Imię to według Rdz 17,5 znaczy: ojciec wielu narodów. Abraham otrzymał je od Boga w miejsce pierwotnego imienia Abram, które znaczy: ojciec jest wzniosły. Według Biblii Abraham wyznaje wiarę w jednego Boga, któremu bezgranicznie ufa i którego czci i kocha ponad wszystko, bardziej niż własnego syna, wykonując wszystkie Jego rozkazy dokładnie i bez wahania. Z rozkazu Boga Abraham opuszcza rodzinne strony, wyrusza z Ur chaldejskiego do Kanaanu (Rdz 12, l—8) i prowadzi życie koczownika w Kanaanie i w Egipcie. W końcu osiada w Mamre w pobliżu Hebronu. Kocha także ludzi, ceni zgodę i dlatego rozstaje się z Lotem, lecz nie zapomina o nim w nieszczęściu, uwalniając go z niewoli. Wstawia się do Boga za grzeszną Sodomą i Gomorą. Bóg zawiera z Abrahamem przymierze i obiecuje, że Abraham stanie się ojcem wielu narodów. (Dzieje Abrahama zob. Rdz 11, 26—25, 10). Obietnice dane Abrahamowi wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa i w ludzie Bożym Nowego Przymierza. Nowy Testament stawia Abrahama za wzór wiary w Boga, ufności Bogu i miłości do Boga, posłuszeństwa Bogu (Mt 8,11; Łk 16,22—31; Rz 4,1—25; Ga 3, 6—9; Hbr 11,8—9; Jk 12,21—24).

Przygotowanie do sprawdzianu

Ponieważ przerobiliśmy bardzo dużo materiału, poniżej przedstawiam listę tematów, które będą obowiązywały na sprawdzianie. Zatem nie wszystko trzeba powtarzać, tylko to co najważniejsze.

Tematy potrzebne do sprawdzianu (z książki i ćwiczeń/zeszytu):

temat 4 - Czy chcesz być szczęśliwy?

temat 7 - Największy znak przjaźni Boga

temat 10 - Miejsca spotkań ludzi z Bogiem

temat 11 - Bóg przyjazny i bliski

temat 12 - Księga ksiąg

temat 13 - Jak korzystać z Pisma Świętego

temat 14 - Tajemnica Boga

Katecheza 13 - Jak korzystać z Pisma Świętego

 

Sigla biblijne (potocznie "namiary" w Biblii) jest to umowna nazwa konkretnych wersetów w Piśmie Świętym, które powinniśmy lub chcemy znaleźć np.

 

J 3,17

odwołuje nas do: Ewangelii wg św. Jana, rozdziału 3, wersetu 17.

 

Ps 34, 2-6

 psalm 34, wersety od 2 do 6 włącznie.

 

                                                      Łk 10, 12-14.22

Ewangelia wg św. Łukasza, rozdział 10, wersety od 12 do 14 oraz 22

 

Wszystkie skróty dotyczące nazwy księgi Starego i Nowego Testamentu można znaleźć na początku każdego Pisma Świętego.

 

Skróty wszystkich ksiąg biblijnych można znaleźć klikając TUTAJ.

 

Katecheza 10 - Miejsce spotkań ludzi z Bogiem

 

Zobaczcie jak wyglądał Namiot Spotkania!